จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติพนักงาน พี่เลี้ยงเด็กเล็ก - เด็กโต

พนักงานพี่เลี้ยงเด็กเล็ก - เด็กโต เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 45 ปี เป็นชาวไทย พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ผ่านการตรวจเชคประวัติ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กมาโดยตรง มีใจรักเด็ก รักในสายงาน บริการด้วยความเต็มใจ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป6. - ม.6

หน้าที่พอสังเขป

  • จัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็ก เช่น นม ของว่าง
  • การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
  • ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว
  • เมื่อเด็กมีไข้ หรือเป็นหวัด ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เช็ดตัวลดไข้ และแจ้งให้คุณแม่ หรือ
  • ผู้ปกครองเด็กทราบในโอกาสแรก
  • ดูแลทำความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง
  • ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง ตลอดเวลาที่น้องอยู่กับพี่เลี้ยง
  • เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)
  • ศึกษาพัมนาการของเด็กในแต่ละวัย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้เหมาะสม
  • อื่นๆ ตามคำแนะนำของคุณแม่

อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000 บาท/เดือน

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้านตามบ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน , จัดส่ง คนดูแล ผู้สูงอายุ , ดูแลผู้ป่วย , จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย , จัดส่งคนดูแลผู้ป่วย

© 2015 opianursinghome.com All Rights Reserved. จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผุ้สูงอายุ