จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ และเฝ้าไข้ผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ - เฝ้าไข้ เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 45 ปี เป็นสัญชาติไทย มีการเชคประวัติ พนักงานทุกคนผ่านการอบรมทางด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติงานมาจริง มีประสบการณ์ทางด้านดูแลผู้สูงอายุ - เฝ้าไข้ ตามบ้าน และโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 - 10 ปี วุฒิการศึกษา ป6. - ม.6

หน้าที่พอสังเขป

  • อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า
  • คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน
  • ดูแลการขับถ่าย - จัดยา อาหาร (ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ)
  • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
  • ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
  • ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง พาเดินเล่นให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้สูงอายุ

อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 18,000 บาท/เดือน

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้านตามบ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน , จัดส่ง คนดูแล ผู้สูงอายุ , ดูแลผู้ป่วย , จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย , จัดส่งคนดูแลผู้ป่วย

© 2015 opianursinghome.com All Rights Reserved. จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผุ้สูงอายุ